Uppdragsbanken är en brygga mellan dig som är student och dig som arbetar inom en kommun eller inom ett kommunalt bolag i Familjen Helsingborg.

Vårt uppdrag är att underlätta för studenter att skriva uppsatser inom ramen för den kommunala världen. Den här webbplatsen är en förmedlingstjänst mellan studenter och kommunanställda inom någon av de elva kommunerna i Familjen Helsingborg.

cirklar

Är du student och intresserad att skriva din uppsats inom ramarna för Uppdragsbanken?
sokuppdrag
Är du anställd inom en kommun eller kommunalt bolag och har ett uppdrag du vill ha hjälp med?
registreradig

Kommunerna har möjlighet att knyta till sig viktig kompetens i form av nytänkande studenter.

Genom detta samarbete får studenter ett uppsatsämne som knyter direkt till en samhällsviktig verksamhet och en möjlighet att lära känna en ny och spännande organisation. Kommunerna har samtidigt möjlighet att knyta till sig viktig kompetens i form av nytänkande studenter och kan få hjälp med (inom ramarna för en akademisk uppsats) exempelvis utredningar, undersökningar och studier.